Tentoonstellingen in Diepenheim

Anatomy of the Digital


Kunstvereniging Diepenheim

De groepstentoonstelling ‘Anatomy of the Digital’ concentreert zich op de weerbarstige relatie tussen digitale media en het dagelijks leven. Digitale media zijn een hoeksteen geworden van onze alledaagse omgeving en ons handelen. Gebaseerd op onzichtbare software en algoritmen lijken ze te bestaan buiten onze lichamelijke waarneming. Paradoxaal is, dat ondanks het abstracte of vluchtige karakter, digitale media wel een duidelijke eigen beeldtaal en tastbare producten genereren. Deze vormen als het ware een tactiel residu – fysieke sporen en fragmenten van een andere, abstracte dimensie. In diverse artistieke praktijken leiden dergelijke sporen tot nieuw materiaal, waarin de tegenstrijdigheid van onze menselijke anatomie en ons digitale bestaan in kaart wordt gebracht.

‘Anatomy of the Digital’ laat een aantal van deze zeer uiteenlopende artistieke posities zien, die zowel elementen uit het digitale ontlenen, als zich verhouden tot de discipline van ruimtelijk werk in al zijn facetten.

Te zien vanaf 17 maart 15:00 uur t/m 17 juni.

Curator: Alexandra Landré

Afb.: Thomas Hämén • ‘Let Your Animation Run Wild’ 2017 • detail

Lees meer >

J’essaye de me reconstruire


Drawing Centre Diepenheim

Ronny Delrue denkt zoals hij tekent en tekent zoals hij denkt. Hij doet als het ware een poging om zichzelf en zijn wereldbeeld te reconstrueren in een beeldende vorm op het papier. Talloze schetsen, notities, krabbels, schilderingen, obsessief uitgewerkte tekeningen en betekende of bewerkte foto’s vormen een onophoudelijke stroom van gedachten waarin Delrue reflectie biedt op zowel persoonlijke ervaringen als actuele maatschappelijke thema’s.

De tentoonstelling ‘J’essaye de me reconstruire’ laat naast enkele thematische tekeningenseries tientallen dagboeknotities zien en geeft zo een bijzondere blik in de geest van de kunstenaar. Het zijn tekeningen waarin bewustzijnstoestanden als herinneren en verbeelden en de spanning tussen ratio en gevoel, controle en verlies daarvan, een grote rol spelen. Juist door tijdens het tekenen kortstondige momenten van controleverlies bewust in te zetten, ontstaan verrassende nieuwe resultaten en vaak het beste werk. Het controleren van het ongecontroleerde in de tekening fascineert Delrue zodanig dat hij er een promotieonderzoek naar verrichtte wat leidde tot een doctoraat in de kunsten.

De solotentoonstelling ‘J’essaye de me reconstruire’ is tevens onderdeel van het langdurige onderzoeksproject ‘Drawing is Thinking, Thinking is Moving’ van LUCA School of Arts Faculteit Kunsten KU Leuven met als onderzoekspartners CIAP Hasselt, S.M.A.K. Gent en Drawing Centre Diepenheim.

 

Te zien vanaf 17 maart t/m 17 juni 2018.

 

Curator: Nanette Kraaikamp

Afb.: Ronny Delrue • ‘Church Zundert’ 2015 • formaat polaroid: 5,5 x 8,5 cm • (ingekaderd: 32,8 x 23,9 cm)

Lees meer >