Organisatie

Heerlijck Zicht wordt georganiseerd door De Heerlijckheid Diepenheim.

Het contactadres van De Heerlijckheid Diepenheim is:

Raadhuisstraat 8
7478 AG Diepenheim
tel. 0547-352122

Bij vragen kunt u contact opnemen via: info@deheerlijckheiddiepenheim.nl

Voorwaarden deelname

– U bent te allen tijde gebruiker van de openbare weg. Houd u aan de verkeersregels.

- Deelname is voor eigen risico.

- Laat de natuur in zijn waarde; blijf op de paden en gooi geen afval in de natuur.

- De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

- De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

- Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.