Stichting De Heerlijckheid Diepenheim

De Heerlijckheid Diepenheim

Stichting De Heerlijckheid heeft ten doel Diepenheim met een bijzondere programmering als Stedeke voor Kunst & Cultuur te positioneren.

Stichting De Heerlijckheid Diepenheim heeft de ANBI-status met de volgende gegevens:

  • naam: Stichting De Heerlijckheid Diepenheim
  • RSIN: 852468982
  • adres: Raadhuisstraat 8, 7478 AG Diepenheim
  • info@deheerlijckheiddiepenheim.nl

Missie
Stichting De Heerlijckheid Diepenheim wil Kunst, Cultuur en Natuur in en rond Diepenheim zoveel mogelijk verbinden met het sociaaleconomisch belang van Diepenheim. Zij initieert activiteiten waarbinnen professionals en amateurs samenwerken en faciliteert deze met het exploiteren van een Werkplaats waarin werken in creatieve zin gecombineerd kan worden met verblijf in een inspirerende omgeving.

Visie
De Heerlijckheid wil Kunst, Cultuur en Natuur op een verantwoorde wijze en met inachtneming van de daartoe geformuleerde kernwaarden verbinden met de plaatselijke economie om de leefbaarheid van Diepenheim toekomstbestendig te maken en houden.

Bestuur

  • Jan Eijsink, voorzitter wnd.
  • Geja Lesschen secretaris
  • Dick ten Kate penningmeester
  • Diane Rosens, lid

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid voor bestuur en vrijwilligers. De uitvoerende medewerkers worden op free lance basis betaald.

Downloads